.

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgi

Üniversitemiz Senatosunun 12.11.2019 tarih ve 371/4 sayılı toplantı teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı ile Yazılım Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüştür.

“Bilgi Çağı” olarak da adlandırılan yaşadığımız zaman diliminde bankacılık, sanayi, otomotiv, sağlık, şirket yönetimi, telekomünikasyon sistemleri, hava yolu ve savunma sanayisi gibi birçok alanda kullanılan sistemlerin kritik parçasını yazılım oluşturmaktadır. Yazılımsal çözümler ile, teknoloji altyapısı insan faaliyetlerinin içine girmekte, insanların günlük hayatını daha verimli, güvenli, sağlıklı ve eğlenceli hale getirmektedir. Yazılım Mühendisliği programı da günümüz gereksinimlerinin ortaya çıkardığı bir mühendislik disiplini olup geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. Yazılım mühendisleri, mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretir, test eder, kurar ve yönetirler. Yazılım ürünü geliştirilirken önemli olan analiz ve tasarım süreçlerine ayrıntılı olarak odaklanılır ve kodun yazılması, test edilmesi ve ürünün sürekliliğinin sağlanması aşamaları teorik ve uygulamalı olarak aktarılır. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, Yazılım Mühendisliği tüm disiplinlerde uygulamaları olan bir alandır. Bu kadar geniş uygulama alanına sahip bir bilim dalı için de teknik elemanlara yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi bilim ve matematiğin katkısıyla modern yazılım geliştirme süreçlerine, araçlarına ve program dillerine hâkim, bağımsız ya da takım halinde yazılım geliştirebilen, insan-bilgisayar etkileşimi ve yazılım-donanım arayüzü hakkında bilgili, endüstrideki problemleri analiz edip, yazılımsal çözümler üretebilen, veri analizi, veri işleme ve yapay zekâ çözümleri üretebilen yazılım mühendisleri yetiştirmektir. Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Yazılım Mühendisleri de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yönetim bilimleri, matematik, proje ve kalite yönetimi, yazılım ergonomisi ve sistem mühendisliği alanları ile ilişkilidir. Yazılım Mühendisliğini Bilgisayar Mühendisliğinden ayıran en önemli farklılık, Yazılım Mühendislerinin tamamen yazılım (software) alanına yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle de Yazılım Mühendisliği bölümlerinde bilgisayar donanımı ile ilgili derslerin sayısı daha azdır.

 

Bucak Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin temel bilim ve mühendislik, bilgisayar mühendisliğinin ana konuları ve yazılım mühendisliği yaklaşım, yöntem ve uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim alıp iş deneyimine sahip uzmanlar olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin mezun olabilmek için son sınıfta bir dönem boyunca yapacakları İş Başında Eğitim ile mezun olduklarında belli bir deneyime sahip olup eğitim hayatı boyunca öğrendiklerini hayata geçirme deneyimi elde edeceklerdir. Yazılım Mühendislikleri bölümleri çağımızın parlayan meslek alanıdır. Diğer mesleklerle kıyaslandığında bu alanda iş bulmak çok daha kolay olup geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Bilişim teknolojileri, işsizliğin görülmediği, tam tersine işgücü açığının giderek arttığı bir sektördür. Mezunların, yazılım geliştirme odaklı firmaların yanı sıra yazılım ve benzeri teknolojilerden faydalanan otomasyon sistemlerine gereksinim duyan her kurumda iş imkânı bulabilmektedirler ve mühendislerin yüksek ücretlerle çalışma imkânları vardır. Mezunlar; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. 


Anabilim Dalları

- Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

- Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

- Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı