.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgi

Üniversitemiz Senatosunun 12.11.2019 tarih ve 371/5 sayılı toplantı teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüştür.

Bilgi çağı olarak da adlandırılan mevcut dönemimizde bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, beraberinde bilgiye dayalı sistemlerin de gelişimini sağlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programları bilgisayar donanımı ile bilgisayar yazılımı üzerine uzmanlaşma sağlamakta olup, Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı ise daha çok bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, kullanımı ve zeki tekniklerle bilişime dönüştürülmesine ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamalarına ait mühendislik dalını kapsamaktadır. Bilişim Sistemleri, işletme ve bilgisayar bilimleri alanları arasında köprü niteliğindedir. Bilişim sistemleri mühendisliği, bilgi sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulama geliştirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsayan bir meslektir. Günümüzde Bilişim Sistemleri; bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. İşletme ve organizasyonların ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini iş hayatının ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Bilişim Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması, bu teknolojilerin kullanımı, bilişim sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında eğitim verilmektedir. ERP, CRM, SCM, BI ve BPM (Business Performance Management) gibi kurumsal sistemlerin projelendirilerek hayata geçirilmesi, bu kapsamda iş analizi, sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, değişim yönetimi, karar verme ve iş analitiği Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin faaliyetlerinden bazılarıdır.

Bucak Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı mezunları, bilgi teknolojilerinin uygulandığı, tasarlandığı ve geliştirildiği kamu ve özel sektör kuruluşları ile, bu teknolojilerin kullanıldığı sistemler ve uygulamalarının planlanma, uygulanma, yürütülme ve idaresinde istihdam edilebileceklerdir. Yine aynı alanlarda özel olarak çalışmak isteyenler bilişim sistemleri hakkında danışmanlık ve mesleki mühendislik hizmetlerini yerine getirebileceklerdir. Piyasada halen Bilgi Teknolojileri (IT) sektörü en süratle gelişen sektör olup, Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları bu ve yan sektörlerde tercih edileceklerdir. Bölümümüz öğrencilerinin mezun olabilmek için son sınıfta bir dönem boyunca yapacakları İş Başında Eğitim ile mezun olduklarında belli bir deneyime sahip olup eğitim hayatı boyunca öğrendiklerini hayata geçirme deneyimi elde edeceklerdir.

 

Anabilim Dalları

- Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı