.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgi


Üniversitemiz Senatosunun 10.01.2017 tarih ve 289/4 sayılı toplantı teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı ile Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüştür.

Günümüzde, özellikle sağlık alanında farklı sistem ve teknolojilerin kullanıldığı yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz kullanılmaktadır. Son yirmi yılda ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı büyük bir artış göstermiştir. Bu cihazların bir bölümü Türkiye’de üretilmekte olup, çoğunluğu ise ithal edilmektedir, aynı zamanda servis ve bakım konusunda da yurt dışına bağımlılık söz konusu olmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında, medikal cihaz üretme, yeni metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme, cihaz ve sistemlerin bakım ve onarımı gibi faaliyetleri sunabilen yetkili ve bilgili biyomedikal mühendislerine ihtiyaç bulunmaktadır. Son elli yıldır giderek artan bir ivmeyle gelişmekte olan biyomedikal mühendisliği tıp ve biyoloji bilimlerinin yanı sıra mühendislik, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir mühendislik alanıdır.


İş Olanakları


- 27 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazetede, 200 yatak kapasiteli Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 yatak ve üzeri Özel Hastanelerde bir adet Biyomedikal Mühendis bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca hastanelerin yatak kapasiteleri arttıkça doğru orantılı olarak kadro sayıları da artacak şekilde düzenleme yapılmıştır.


- Tedavi amacıyla kullanılan aletlerin, teşhis amacıyla kullanılan elektronik cihazların, diyaliz makinesi, kemik ve damar protezleri, kalp kapakları gibi cihazların, cerrahi robotlar gibi sistemlerin, işitme cihazları gibi aletlerin, tasarımı ve üretiminde görev almak;


- Cihazların en yüksek performansla hizmet verebilmesi için gerekli periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanmasında görev almak;


- Tıbbi cihaz üreten firmada/kurumda tasarım mühendisi, kalite kontrol mühendisi gibi görevlerde yer almak;


- Tıbbi cihaz ve malzemelerin satış ve pazarlanmasında görev almak;


- Devlet bünyesinde veya Özel Sektöre ait sağlık kurumlarında kullanılmakta olan cihazlara ve tıp teknolojilerine dair, bu kurumlarda görevli ilgili personellere söz konusu cihazların daha verimli kullanılabilinmesi amaçlı gerekli eğitimlerin verilmesinde görev almak.


Sonuç olarak devlet veya özel sektöre ait sağlık kurumları ve cihaz teknolojisi kapsamında araştırma geliştirme kurumları, bölüm mezunu olan biyomedikal mühendisleri için potansiyel istihdam alanlarıdır.


Anabilim Dalları


- Biyoelektronik Anabilim Dalı

- Biyoenformatik Anabilim Dalı

- Biyomalzeme Anabilim Dalı

- Biyomekanik Anabilim Dalı