.

Kalite Politikamız

Fakültemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir fakülte olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, kendisini sürekli yenileyen, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip mühendisler yetiştiren, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine öncülük eden bir fakülte olmak.

VİZYONUMUZ

İyi bir eğitimin yanında üniversite sanayi işbirliğini hedefleyen, dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan, yenilikçi bir fakülte olmak.

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik, toplumsal sorumluluk, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, yüksek akademik nitelik, bilimsel özgürlük, doğal çevreye duyarlılık, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, mühendislik etiğine bağlılık, fırsat eşitliği temel değerlerimizdir.


Kalite

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Tablolar
  • Talimatlar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Kurum İçi Değerlendirme