.

Birim Kalite Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi İhsan PENÇE

Başkan

Faküle Sekreteri Mustafa ERGÜN

Üye

Arş. Gör. Gülnihal EROL

Üye

Öğrenci Tuncay ÖZALICI

Üye

Kalite

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Tablolar
  • Talimatlar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Kurum İçi Değerlendirme