.

Birim Danışma Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ

Başkan / Dekan

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA

Üye / Birim Kurul Üyesi

Prof. Dr. Halil Zeki GÖK

Üye / Birim Kurul Üyesi

Doç. Dr. Yaşar GÖK

Üye / Birim Kurul Üyesi

Doç. Dr. Ali Özhan AKYÜZ

Üye / Birim Kurul Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Melike ŞİŞECİ ÇEŞMELİ

Üye / Birim Kurul Üyesi

Tuncay ÖZALICI

Üye / Öğrenci Temsilcisi

Öğretim Görevlisi Tolga TÜKEL

Üye/Kamu Temsilcisi/Bilgisayar Mühendisi

Emrah KOZAN

Üye/Özel Sektör Temsilcisi/Pixel Akademi

Ali ERSOY

Üye/STK Temsilcisi/Makine Mühendisi

Kalite

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Tablolar
  • Talimatlar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Kurum İçi Değerlendirme