.

Genel Bilgi

Bucak Teknoloji Fakültesi, 13.06.2016 tarih ve 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 03.08.2016 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Sanayi sektörünün talepleri dikkate alındığında; iş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara çözümler sunacak ve uygulamanın bizzat içinde olacak mühendislere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak gün geçtikçe uygulamayı bilen mühendislere olan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla teknoloji fakülteleri kurulmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesinin vizyonu, güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmaktır. Misyonu ise mesleki ve teknik açıdan ortaöğretime güçlü eğiticiler yetiştirmek; ülke sanayisi ve sektörünün ihtiyaç duyduğu uygulama bilgisi ve becerisi yüksek mühendisleri yetiştirerek ülkemizin teknolojik kalkınmasını hızlandırmaktır.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Organizasyon Şeması